Jun 12, 2008

[Korean] It Started With a Kiss - hot!


Description: It Started With a Kiss series with subtitles Ariel Lin as Yuan Xiang Qin 袁湘琴 Joe Cheng as Jiang Zhi Shu 江直樹 Jiro Wang as Jin Yuan Feng 金元豐 Tiffany Xu as Pei Zi Yu 裴子瑜 Cyndi Chaw as Ah Li's wife / Jiang Zhao Zi Zhang Yong Zheng as Jiang Wan Li Tang Cong Sheng as Yuan You Cai Zhang Bo Han as Jiang Yu Shu Liu Rong Jia as Liu Ya Nong Yang Pei Ting as Lin Chun Mei Jason as Wang Hao Qian 王皓謙 Bianca Bai as Bai Hua Lan Qian De Men as Direct Bai Lai Zhi Wei as Du Jian Zhong Wu Wen Hong as Ah Hong Wang Di Jun as Zhang Lang Chen Bo Zheng as Kong Ling Yang Yao Cai Ying as Wen Zhen Guan Hong Jiao Nang as Yang Da Xin / Xiang Qin's teacher Lee Shiau Shiang as Chang Wu Ren Yan Ya Lun as Chun Mei's boyfriend, Ah Bu Yvonne Yao as Zhi Shu's teacher After an earthquake destroyed Xiang Qin's house, she and her father move in with her father's college buddy, Uncle Ah Li. To her surprise, the kind and amicable aunt and uncle are the parents of her cold and distant schoolmate Jiang Zhi Shu, a genius with an IQ of 200 whom not too long ago rejected Xiang Qin's endless crush on him for the reason that she isn't exactly very bright. Will the close proximity give her a second chance to win Zhi Shu's heart? Or, will her love for him end under his cold words? What happens when there is competion for his heart?
From:booklvr1256
Videos: 147

Choose Each Episode: Click Here

No comments: